Hỗn hợp X gồm tristearin và một oligopeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm triste...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm tristearin và một oligopeptit mạch hở được tạo từ glyxin, alanin và valin. Đun nóng 46,74 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol có khối lượng 2,76 gam và hỗn hợp Y gồm các muối. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 3,33 mol O2, thu được Na2CO3 và 4,75 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Tỉ lệ mắt xích giữa glyxin, alanin và valin trong oligopeptit là A. 3 : 2 : 1. B. 3 : 2 : 2. C. 4 : 1 : 1. D. 3 : 3 : 1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC3H5(OH)3 = 0,03 Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b), H2O (c), (HCOO)3C3H5 (0,03) mX = 57a + 14b + 18c + 0,03.176 = 46,74 (1) Muối gồm C2H3ON (a), CH2 (b), NaOH (a), HCOONa (0,09) nO2 = 2,25a + 1,5b + 0,09/2 = 3,33 Bảo toàn Na —> nNa2CO3 = 0,5a + 0,045 Bảo toàn C —> nCO2 = 1,5a + b + 0,045 Bảo toàn H —> nH2O = 2a + b + 0,045 Bảo toàn N —> nN2 = 0,5a —> (1,5a + b + 0,045) + (2a + b + 0,045) + 0,5a = 4,75 —> a = 0,28; b = 1,77; c = 0,04 nC của peptit = 2a + b – 0,03.3.17 = 0,8 —> Số C của peptit = 0,8/0,04 = 20 Số N của peptit = a/c = 7 —> Peptit là (Gly)3(Ala)3(Val) —> Tỉ lệ Gly : Ala : Val = 3 : 3 : 1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP