Hòa tan hoàn toàn 9 8 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 9,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Na, Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch Y và khí H2. Cho dung dịch chứa 0,15 mol HCl vào Y thu được m gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho dung dịch chứa 0,325 mol HCl vào Y thu được (m – 1,95) gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Na trong X gần nhất với: A. 44% B. 35% C. 41% D. 47%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dung dịch Y chứa Na+ (a), AlO2- (b) và OH- (c) Bảo toàn điện tích —> a = b + c (1) nH+ = 0,15 = c + m/78 —> m/78 = 0,15 – c (2) nH+ = 0,325 = c + 4b – 3(m – 1,95)/78 —> 3m/78 = c + 4b – 0,25 (3) Thế (2) vào (3): 3(0,15 – c) = c + 4b – 0,25 —> b + c = 0,175 (1) —> a = 0,175 —> %Na = 0,175.23/9,8 = 41,07%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP