Hòa tan hết 18 08 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 18,08 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 18,08 gam hỗn hợp rắn gồm Fe, Cu và một oxit của Fe trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối có khối lượng m gam và 672 ml H2. Cho AgNO3 dư vào X thu được 96,93 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan hết 18,08 gam rắn trên trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít khí Y gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol là 7:3. Biết các khí đo ở đktc. Giá trị của m là: A. 33,41 B. 30,13 C. 37,37 D. 20,15

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp thành Fe (a), Cu (b) và O (c) —> 56a + 64b + 16c = 18,08 (1) Với HNO3 dư —> nNO = 0,07 và nNO2 = 0,03 Bảo toàn electron —> 3a + 2b = 2c + 0,07.3 + 0,03 (2) nH2O = c và nH2 = 0,03 —> nHCl = 2c + 0,06 —> nAgCl = 2c + 0,06 Bảo toàn electron —> 3a + 2b = 2c + 0,03.2 + nAg Thế (2) vào —> nAg = 0,18 —> m↓ = 143,5(2c + 0,06) + 0,18.108 = 96,93 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,22; b = 0,03; c = 0,24 m muối = mFe + mCu + mCl = 33,41

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP