Hỗn hợp X gồm 2 ancol no mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 anco...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 ancol no, mạch hở A, B (A là ancol đơn chức) có tỉ lệ khối lượng 1 : 1. Khi cho X tác dụng hết với Na thì thể tích khí H2 sinh ra từ B bằng 16/17 thể tích H2 sinh ra từ A (cùng nhiệt độ và áp suất). Mặt khác khi đốt cháy hết 13,6 gam hỗn hợp X thu được 10,36 lít CO2 (đktc) 1) Tìm công thức của A, B biết rằng d(B/A)= 4,25. Gọi tên A, B. 2) Oxi hóa 19,2 gam A có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp sản phẩm C, chia C thành 3 phần bằng nhau: + Phần 1 cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 64,8 gam Ag + Phần 2 trung hòa cần 30 ml dung dịch KOH 2M. Tính hiệu suất quá trình oxi hóa A. + Phần 3 tác dụng với (B) khi có xúc tác thích hợp thu được chất D chỉ chứa một loại nhóm chức. Tính khối lượng của B (biết H=100%) vumylinh trả lời 31.03.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A: CnH2n+2O (a mol) B: CmH2m+2Ox (b mol) —> 16a/2 = 17bx/2 —> 16a = 17bx (1) MB/MA = 4,25 —> (mB/nB) / (mA/nA) = 4,25 Do mA = mB —> a/b = 4,25 —> a = 4,25b; thế vào (1) —> x = 4 mA = mB ⇔ a(14n + 18) = b(14m + 66) ⇔ 4,25b(14n + 18) = b(14m + 66) ⇔ 4m – 17n = 3 Do B là ancol 4 chức nên m ≥ 4 —> m = 5 và n = 1 là nghiệm phù hợp —> A là CH3OH và B là C5H8(OH)4 2. Trong mỗi phần C chứa HCHO (a), HCOOH (b), CH3OH dư (c) và H2O —> nCH3OH bđ = 3(a + b + c) = 0,6 Phần 1 —> nAg = 4a + 2b = 0,6 Phần 2 —> nKOH = b = 0,06 —> a = 0,12 & b = 0,06 & c = 0,02 —> H = 3(a + b)/0,6 = 90% Phần 3: nHCOOH = b = 0,06 —> nC5H8(OOC-H)4 = 0,015 —> mD = 3,72 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP