Cho hỗn hợp A gồm ba hidrocacbon X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp A gồm ba...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp A gồm ba hidrocacbon X, Y, Z thuộc ba dãy đồng đẳng khác nhau, hỗn hợp B gồm O2 với O3. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1,5 : 3,2 rồi đốt cháy hoàn toàn thu được hỗn hợp chỉ gồm CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 1,3 : 1,2. Biết tỉ khối B với He là 9. Tỉ khối của khí A đối với H2 là? A. 12 B. 10 C. 11 D. 13

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP