Đốt cháy hoàn toàn 62 51 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 6...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 62,51 gam hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở, có tổng số nguyên tử oxi bằng 12 cần dùng 2,5125 mol O2, thu được CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 213,0 gam kết tủa. Mặt khác, đun nóng 62,51 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Biết rằng trong X, peptit có khối lượng phần tử nhỏ nhất chiếm 60% về số mol hỗn hợp. Phần trăm khối lượng muối của alanin trong hỗn hợp Y là A. 4,8%. B. 15,6%. C. 12,0%. D. 8,4%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mX = 57a + 14b + 18c = 62,51 nO2 = 2,25a + 1,5b = 2,5125 nCO2 = 2a + b = 2,13 —> a = 0,91; b = 0,31 và c = 0,35 Tổng O = 12 —> Tổng N = 9 Số N = a/c = 2,6 TH1: X có 2 đipeptit (tổng 0,28 mol) và 1 pentapeptit (0,07 mol) Số mol peptit nhỏ nhất = 60%c = 0,21 —> Một đipeptit (0,21 mol) và đipeptit còn lại (0,07 mol) Đặt n, m, p là số C của 3 peptit. —> nC = 0,21n + 0,07m + 0,07p = 2,13 —> 3n + m + p = 213/7: Vô nghiệm vì vế trái là số nguyên. TH2: X gồm đipeptit (60%c = 0,21 mol), tripeptit (u mol) và tetrapeptit (v mol) —> nX = 0,21 + u + v = 0,35 nN = 0,21.2 + 3u + 4v = 0,91 —> u = v = 0,07 —> Vô nghiệm, giống như TH1. TH3: X gồm đipeptit (u mol), tripeptit (60%c = 0,21 mol) và tetrapeptit (v mol) nX = u + 0,21 + v = 0,35 nN = 2u + 0,21.3 + 4v = 0,91 —> u = 0,14 và v = 0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP