Hỗn hợp X gồm hai peptit đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai peptit đều mạch hở, có tổng số nguyên tử oxi là 12, trong mỗi phân tử peptit đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 3. Đun nóng 0,1 mol X cần dùng 450 ml dung dịch NaOH 1,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 58,26 gam hỗn hợp gồm hai muối của glyxin và alanin. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phần tử nhỏ là. A. 19,19%. B. 21,37%. C. 20,28%. D. 22,46%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = 0,54 Quy đổi X thành C2H3ON (0,54), CH2 (x), H2O (0,1) —> Số N = 0,54/0,1 = 5,4 Tổng O = 12 —> Tổng N = 10 Số CONH ≥ 3 —> Số N ≥ 4 —> X gồm tetrapeptit (0,03) và hexapeptit (0,07) m muối = 0,54.57 + 14x + 0,54.40 = 58,26 —> x = 0,42 —> nAla = 0,42 và nGly = 0,54 – 0,42 = 0,12 X là (Gly)u(Ala)4-u Y là (Gly)v(Ala)6-v —> nGly = 0,03u + 0,07v = 0,12 —> u = 4 và v = 0 là nghiệm duy nhất X là (Gly)4 (0,03 mol) —> %X = 19,19% Y là (Ala)6 (0,07 mol)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP