Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon; tổng số nguyên tử oxi trong ba peptit là 12. Đun nóng m gam X với 480 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp rắn Y (trong đó có 2 muối của Gly và Val). Đốt cháy hoàn toàn Y bằng lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3 và hỗn hợp Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn toàn bộ Z qua dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 62,79 gam. Giá trị của m là A. 32,34 B. 30,03 C. 36,96 D. 34,65

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tổng O = 12 —> Tổng N = 9 Các peptit cùng C, tạo ra từ Gly và Val —> (Gly)2(Val) hoặc (Val)2(Gly) TH1: X là (Gly)2(Val) (x mol) —> Y gồm C2H3ON (3x), CH2 (3x), NaOH (0,48) (Trong đó nC2H3ON = 3nX và nCH2 = 3nVal) —> nNa2CO3 = 0,24 Bảo toàn C —> nCO2 = 9x – 0,24 Bảo toàn H —> nH2O = 7,5x + 0,24 —> 44(9x – 0,24) + 18(7,5x + 0,24) = 62,79 —> x = 0,13 Dễ thấy nNaOH > 3x nên nghiệm thỏa mãn. —> mX = 30,03 TH2: X là (Gly)(Val)2 (x mol) Làm tương tự, chú ý điều kiện 3x < 0,48 (Để NaOH dư)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP