Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 25...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ từng giọt ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 25,0 ml dung dịch HCl 1,2M vào 100ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M và KHCO3 0,2M, sau phản ứng thể tích khí CO2 thu được là: A. 0,672 lít. B. 0,224 lít. C. 0,336 lít. D. 0,448 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH+ = 0,03 nCO32- = 0,02 và nHCO3- = 0,02 CO32- + H+ —> HCO3- 0,02…….0,02 Còn lại nH+ = 0,01: HCO3- + H+ —> CO2 + H2O ………….0,01……..0,01 —> V = 0,224 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP