Từ m gam tinh bột điều chế ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Từ m gam tinh bột đi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 75,6 gam B. 64,8 gam C. 84,0 gam D. 59,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCaCO3 = 0,5 Ca(HCO3)2 + NaOH —> CaCO3 + NaHCO3 + H2O —> nCa(HCO3)2 = nNaOH = 0,1 Bảo toàn C —> nCO2 tổng = 0,7 Tinh bột —> Glucozo —> 2CO2 —> nTinh bột = 0,35 H = 75% —> m = 0,35.162/75% = 75,6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP