Cho 2 36 gam amino axit H2N 2C3H5COOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,36 gam amino a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,36 gam amino axit (H2N)2C3H5COOH tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,2M và HCl 0,6M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 8,09. B. 6,38. C. 10,45. D. 10,43.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Muối chứa: (H2N)2C3H5COO-: 0,02 Cl-: 0,06 SO42-: 0,02 Na+: 0,04 K+: 0,08 —> m muối = 10,43

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP