Từ tinh bột điều chế ancol etylic qua...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Từ tinh bột điều chế...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Từ tinh bột điều chế ancol etylic qua hai giai đoạn, hiệu suất của mỗi giai đoạn đạt 75%. Từ 27 kg tinh bột loại có chứa 20% tạp chất điều chế được V lít ancol 25°. Giá trị của V là A. 39,5. B. 34,5. C. 35,5. D. 38,5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mC6H10O5 = 27.80% = 21,6 kg —> nC6H10O5 = 2/15 kmol —> nC2H5OH = 2.75%.75%.2/15 = 0,15 kmol —> mC2H5OH = 6,9 kg D = 8 g/ml —> V C2H5OH = 8,625 lít —> V C2H5OH 25° = 8,625/25% = 34,5 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP