Cho 7 12 gam este X tác dụng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,12 gam este X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,12 gam este X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được chất hữu cơ A và B. Đốt cháy hết một lượng B chỉ thu được 0,66 gam CO2 và 0,36 gam nước. Biết oxi hóa B thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là A. C6H5CH2COOCH(CH3)CH3 B. C6H5CH2COOCH2CH2CH3 C. CH3CH2CH2COOCH2C6H5 D. CH3CH2CH2CH2COOC6H5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Oxi hóa B thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương —> B có chức ancol bậc 1. Đốt B —> nCO2 = 0,015 và nH2O = 0,02 —> nB = nH2O – nCO2 = 0,005 —> Số C = nCO2/nB = 3 Vậy B là CH3-CH2-CH2OH nX = nNaOH = 0,04 —> MX = 178 —> X là C6H5CH2COOCH2CH2CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP