Cho 17 7 gam một ankyl amin tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 17,7 gam một ank...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 17,7 gam một ankyl amin tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức của ankyl amin là: A. CH3NH2 B. C4H9NH2 C. C3H9N D. C2H5NH2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
3CnH2n+3N + 3H2O + FeCl3 —> Fe(OH)3 + 3CnH2n+4NCl nFe(OH)3 = 0,1 —> nAmin = 0,3 —> M amin = 59: C3H9N

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP