Đun nóng 2 ancol đơn chức X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 2 ancol đơn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 2 ancol đơn chức X, Y với H2SO4 đặc được hỗn hợp gồm 3 ete. Lấy ngẫu nhiên 1 ete trong số 3 ete đó đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,6 CO2 và 3,6 H2O. Khẳng định đúng nhất về X, Y: A. X, Y gồm 2 ancol đơn chức no B. X, Y gồm 2 ancol đơn chức có số cacbon bằng nhau C. X, Y là CH3OH; C2H5OH D. X, Y là C2H5OH; C3H7OH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt 1 ete ngẫu nhiên —> nCO2 = 0,15 và nH2O = 0,2 —> nEte = nH2O – nCO2 = 0,05 —> Số C = nCO2/n ete = 3 —> Ete là CH3-O-C2H5 —> X, Y là CH3OH; C2H5OH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP