Hỗn hợp X gồm saccarozơ và glucozơ cùng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm saccar...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm saccarozơ và glucozơ cùng số mol được đun nóng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 3 gam Ag. Nếu thủy phân hoàn toàn hỗn hợp rồi mới cho sản phẩm thực hiện phản ứng tráng bạc thì lượng Ag tối đa có thể thu được là: A. Vẫn 3 gam B. 6 gam C. 4,5 gam D. 9 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC12H22O11 = nC6H12O6 = nAg/2 = 1/72 Khi thủy phân hoàn toàn X —> nC6H12O6 = 3/72 —> nAg = 6/72 —> mAg = 9 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP