Hỗn hợp Y gồm 2 este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp Y gồm 2 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp Y gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối của 1 axit cacbonxylic và hỗn hợp 2 ancol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y cần dùng 5,6 lít O2 và thu được 4,48 lít CO2 (các thể tích đo ở đkc). Công thức cấu tạo của 2 este trong hỗn hợp Y là: A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 B. C2H5COOCH3 và HCOOC3H7 C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 D. HCOOCH2-CH2-CH3 và HCOO-CH(CH3)-CH3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nY = nNaOH = 0,05 nCO2 = 0,2; nO2 = 0,25 —> Số C = nCO2/nY = 4 —> Y là C4HyO2 C4HyO2 + (0,25y + 3)O2 —> 4CO2 + 0,5yH2O 0,05…………….0,25 —> 0,05(0,25y + 3) = 0,25 —> y = 8 Xà phòng hóa thu được 1 muối + 2 ancol nên cấu tạo là: HCOOCH2-CH2-CH3 và HCOO-CH(CH3)-CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP