Hỗn hợp E gồm peptit X CnH2n-1O4N3 peptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm peptit X (CnH2n-1O4N3); peptit Y (CmH2m-3O6N5) và este Z (CnH2nO2). Đốt cháy hoàn toàn 20,99 gam E cần dùng 1,1425 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được 90,0 gam kết tủa. Nếu đun nóng 20,99 gam E cần dùng vừa đủ 250 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp T gồm 4 muối; trong đó có 3 muối của glyxin, alanin và valin. Phần trăm khối lượng của Y trong E là: A. 19,10%. B. 17,77%. C. 19,77%. D. 15,78%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z = ?CH2 + O2 —> Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b), H2O (c) và O2 (z) mE = 57a + 14b + 18c + 32z = 20,99 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,1425 + z nC = 2a + b = 0,9 nNaOH = a + z = 0,25 —> a = 0,17; b = 0,56; c = 0,05; z = 0,08 Đặt x, y là số mol X, Y nPeptit = x + y = c nN = 3x + 5y = a —> x = 0,04 và y = 0,01 nC = 0,04n + 0,01m + 0,08n = 2a + b —> 12n + m = 90 Do n ≥ 6 và m ≥ 10 nên n = 6 và m = 18 là nghiệm duy nhất. —> Y là (Gly)(Ala)2(Val)2 (0,01 mol) —> %Y = 19,77%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP