Nitro hoá benzen được 14 1 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nitro hoá benzen đượ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nitro hoá benzen được 14,1 gam hỗn hợp 2 chất nitro có phân tử khối hơn kém nhau là 45 (u). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. 2 chất nitro đó là A. C6H5NO2 và C6H4(NO2)2 B. C6H4(NO2)2; C6H3(NO2)3 C. C6H3(NO2)3; C6H2(NO2)4 D. C6H2(NO2)4 ; C6H(NO2)5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C6H6 + xHNO3 —> C6H6-x(NO2)x + xH2O C6H6-x(NO2)x —> 0,5xN2 0,14/x……………………0,07 —> M = 78 + 45x = 14,1x/0,14 —> x = 1,4 Phân tử khối hơn kém nhau là 45 (u) —> Hơn kém nhau 1 nhóm -NO2 —> C6H5-NO2 và C6H4(NO2)2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP