Trộn 10 26 gam Al với 35 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 10,26 gam Al vớ...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 10,26 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(NO3)2 thành hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X vào dung dịch chứa 2,17 mol HCl và 0,18 mol HNO3 thu được dung dịch Y và 0,275 mol hỗn hợp khí NO và N2O. Nếu cho dung dịch AgNO3 dư và Y thì có 0,025 mol NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 319,495 gam kết tủa Z. Mặt khác, cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 34,9 gam kết tủa T tách ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây: A. 39,60% B. 47,50% C. 59,40% D. 43,50%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP