Dung dịch X chứa hai chất tan MgSO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa hai...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa hai chất tan MgSO4 và H2SO4. Thêm m gam NaOH vào 250ml dung dịch X thu được 1,74 gam kết tủa và dung dịch Y chứa 2 cation và 1 anion (bỏ qua sự điện ly của nước). Cô cạn dung dịch Y thu được 18,78 gam chất rắn khan. Cho 250ml dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 thu được 37,26 gam kết tủa. Nồng độ mol của MgSO4 trong dung dịch X và khối lượng NaOH cho vào 250ml dung dịch X là: A. 0,32M và 7,2 gam B. 0,24M và 4,8 gam C. 0,32M và 4,8 gam D. 0,24M và 6,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ban đầu X chứa H2SO4 (u), MgSO4 (v) Khi thêm NaOH —> nMg(OH)2 = 0,03 —> nNaOH = 2u + 0,06 Dung dịch Y chứa Na2SO4 (u + 0,03) và MgSO4 dư (v – 0,03) —> 142(u + 0,03) + 120(v – 0,03) = 18,78 X với Ba(OH)2 —> BaSO4 (u + v) và Mg(OH)2 (v) —> m↓ = 233(u + v) + 58v = 37,26 —> u = 0,06 và v = 0,08 CM MgSO4 = 0,32 mNaOH = 40(2u + 0,06) = 7,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP