Cho 8 22 gam hỗn hợp gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,22 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,22 gam hỗn hợp gồm Na và Al2O3 vào nước dư, thu được 2,016 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho từ từ đến hết V ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu được a mol kết tủa và dung dịch Y. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhận định nào sau đây là sai? A. Nếu V = 100 ml thì kết tủa bắt đầu xuất hiện. B. Nếu V = 200 ml thì giá trị của a là lớn nhất. C. Nếu V = 300 ml thì giá trị của a = 0,04 mol. D. Nếu V = 450 ml thì dung dịch Y chứa hai muối.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,09 —> nNa = 0,18 và nAl2O3 = 0,04 Dung dịch X chứa Na+ (0,18), AlO2- (0,08) —> nOH- = 0,1 Kết tủa bắt đầu xuất hiện khi nH+ = 0,1 —> A đúng. Kết tủa max khi nH+ = nOH- + nAlO2- = 0,18 —> B sai. Khi nH+ = 0,3 = nOH- + 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,04 —> C đúng. Khi nH+ = 0,45 > nOH- + 4nAlO2- —> Kết tủa đã bị hòa tan hết —> Y chứa NaCl và AlCl3 —> D đúng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP