Tiến hành cracking 17 4 gam C4H10 một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành cracking 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành cracking 17,4 gam C4H10 một thời gian trong bình kín với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí A gồm CH4, C3H6, C2H6, C2H4, C4H8, H2 và C4H10 chưa cracking. Cho toàn bộ A vào dung dịch brom thấy nhạt màu và khối lượng tăng 8,4 gam đồng thời có V lít khí hỗn hợp B (đktc) thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn B thu được m gam hỗn hợp CO2 và H2O. Giá trị của m A. 46,4 B. 54,4 C. 42,6. D. 26,2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nB = nC4H10 ban đầu = 0,3 mB = mC4H10 ban đầu – mAnken = 9 Đốt B —> nH2O = a và nCO2 = b —> nB = a – b = 0,3 mB = 2a + 12b = 9 —> a = 0,9 và b = 0,6 —> mCO2 + mH2O = 42,6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP