Nhiệt phân 104 gam hỗn hợp X: A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân 104 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân 104 gam hỗn hợp X: A(NO3)2 và B(NO3)2 (A là kim loại kiềm thổ, B là kim loại chuyển tiếp) cho tới khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y gồm những oxit, hỗn hợp Z gồm NO2 và O2 có thể tích 31,36 (lít) (đo ở 0 °C, 1 atm) với tỉ khối Z so với CO2 bằng 1. Xác định kim loại A, B (biết số mol A(NO3)2 ít hơn B(NO3)2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z gồm NO2 (u) và O2 (v) —> nZ = u + v = 1,4 mZ = 46u + 32v = 1,4.44 —> u = 1,2 và v = 0,2 Đặt a, b là số mol A(NO3)2 và B(NO3)2 Bảo toàn N —> nX = a + b = nNO2/2 = 0,6 (1) 2A(NO3)2 —> 2AO + 4NO2 + O2 a…………………………………….0,5a TH1: BO bị oxi hóa lên B2O3 4B(NO3)2 —> 2B2O3 + 8NO2 + O2 b……………………………………….0,25b —> nO2 = 0,5a + 0,25b = 0,2 (2) (1)(2) —> a = 0,2 và b = 0,4 —> 0,2(A + 62.2) + 0,4(B + 62.2) = 104 —> A + 2B = 148 Không có A, B thỏa mãn. TH2: BO bị oxi hóa lên BO2: B(NO3)2 —> BO2 + 2NO2 —> nO2 = 0,5a = 0,2 —> a = 0,4 và b = 0,2, loại vì giả thiết a < b.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP