Sục V lít CO2 ở đktc vào 200...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục V lít CO2 ở đktc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục V lít CO2 ở đktc vào 200 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và kết tủa E. Cho từ từ từng giọt HCl 0,1M vào A đến khi bắt đầu thoát ra bọt khí thì hết 50ml. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là A. 0,784 B. 0,336 C. 1,232 D. 0,56

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nBa(OH)2 = nNaOH = 0,02 Tốn 0,005 mol HCl thì bọt khí mới xuất hiện —> nCO32- trong A = 0,005 A có CO32- nên Ba2+ đã kết tủa hết —> nBaCO3 = 0,02 A chứa Na+ (0,02), CO32- (0,005), bảo toàn điện tích —> nHCO3- = 0,01 Bảo toàn C —> nCO2 = nBaCO3 + nCO32- + nHCO3- = 0,035 —> V = 0,784

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP