Cho 11 7 gam kim loại M vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 11,7 gam kim loạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 11,7 gam kim loại M vào hỗn hợp gồm Fe3O4 và Fe2O3 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 6 thu được 23,62 gam hỗn hợp X. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 loãng dư, thấy lượng HNO3 phản ứng là 2,1 mol thu được dung dịch Y và 6,66 gam hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O. Cô cạn dung dịch Y thu được 131,8 gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kim loại M là A. Zn. B. Mg. C. Al. D. Ca.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mFe3O4 + mFe2O3 = mX – mM = 11,92 —> nFe3O4 = 0,01 và nFe2O3 = 0,06 —> nFe = 0,15 và nO = 0,22 Đặt a, b, c là số mol NO, N2O, NH4+ mZ = 30a + 44b = 6,66 nH+ = 4a + 10b + 10c + 0,22.2 = 2,1 m muối = 11,7 + 56.0,15 + 62(2,1 – a – 2b – c) + 18c = 131,8 —> a = b = 0,09; c = 0,04 Bảo toàn electron: 11,7n/M + 0,15.3 = 0,22.2 + 0,09.3 + 0,09.8 + 0,04.8 —> M = 9n —> n = 3 và M = 27: M là Al

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP