Thủy phân hoàn toàn 20 52 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 20,52 gam hỗn hợp gồm peptit X (C6H11O4N3) và este mạch hở Y (C3H4O2) bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một chất hữu cơ Z có khối lượng 7,92 gam và hỗn hợp muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là A. 0,95. B. 1,35. C. 1,05. D. 1,50.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là (Gly)3 (x mol) và Y là HCOOCH=CH2 (y mol) —> 189x + 72y = 20,52 Z là CH3CHO (y mol) —> y = 0,18 —> x = 0,04 A là HCOONa (0,18) —> a = 12,24 B là GlyNa (3x = 0,12) —> b = 11,64 —> a : b = 1,052

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP