Este X mạch hở trong phân tử có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X mạch hở, tron...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X mạch hở, trong phân tử có số liên kết pi không quá 4. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường axit, thu được hỗn hợp Y gồm ba hợp chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó có chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, cần dùng 3,5a mol O2, thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là a mol. Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Z hòa tan được Cu(OH)2 ở điều thường tạo phức xanh lam. C. X là este hai chức, không no có chứa một nối đôi C=C. B. Hiđro hóa hoàn toàn 1 mol X cần dùng 1 mol H2 (xúc tác Ni, t0). D. X có công thức phân tử là C12H18O6.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP