Nung nóng 20 88 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 20,88 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 20,88 gam hỗn hợp gồm Al, Fe2O3 và CuO trong khí trơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 9,6 gam, thu được m gam rắn không tan. Nếu hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch chứa 1,32 mol HNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối nitrat của kim loại và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm N2O và NO. Cô cạn dung dịch Y thu được 87,72 gam muối khan. Giá trị của m là A. 10,80. B. 10,56. C. 8,40. D. 14,40.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAl = nNaOH = 0,24 Z gồm N2O (a) và NO (b). Đặt nO(X) = c nZ = a + b = 0,12 nH+ = 1,32 = 10a + 4b + 2c m muối = 20,88 – 16c + 62(1,32 – 2a – b) = 87,72 —> a = 0,06; b = 0,06; c = 0,24 Dễ thấy X có nAl = nO nên Al dư —> m rắn = mX – mAl – mO = 10,56

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP