Hòa tan hết 20 06 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 20,06 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 20,06 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Al và Al2O3 vào nước dư, thu được 2a mol khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào X, sự phụ thuộc số mol kết tủa và số mol HCl được biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị của a là A. 0,03. B. 0,04. C. 0,06. D. 0,08.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH+ = 3a thì kết tủa mới xuất hiện —> nOH- = 3a nH+ = 0,8 thì kết tủa bị hòa tan một phần và còn lại a mol nên: nH+ = nOH- + 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 ⇔ 0,8 = 3a + 4nAlO2- – 3a —> nAlO2- = 0,2 Vậy X gồm AlO2- (0,2), OH- (3a) —> nNa+ = 3a + 0,2 —> Ban đầu hỗn hợp chứa Na (3a + 0,2), Al (0,2) và O (b) mhh = 23(3a + 0,2) + 27.0,2 + 16b = 20,06 Bảo toàn electron: (3a + 0,2) + 3.0,2 = 2b + 2.2a —> a = 0,06; b = 0,37

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP