Cho 12 0 gam hỗn hợp gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12,0 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12,0 gam hỗn hợp gồm Na và Al vào nước dư, thu được 5,376 lít khí H2 (đktc) và còn lại m gam rắn không tan. Giá trị m là A. 6,00. B. 0,96. C. 9,00. D. 6,48.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa = nAl phản ứng = a Bảo toàn electron —> a + 3a = 0,24.2 —> a = 0,12 —> m rắn = mhh – mNa – mAl pư = 6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP