Hỗn hợp X gồm ankan A anđehit no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ankan ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ankan A, anđehit no, đơn chức mạch hở B (MB > 30) và amin no, mạch hở C. Hỗn hợp Y gồm một amino axit cùng dãy đồng đẳng với glyxin và một peptit mạch hở cấu tạo từ Gly, Ala và Val. Trộn a mol X với 0,12 mol Y thu được 31,1 gam hỗn hợp E. Đốt cháy hoàn toàn 31,1 gam hỗn hợp E thu được 1,24 mol CO2 1,65 mol H2O và 0,21 mol khí N2. Giá trị của a là A. 0,25 B. 0,4 C. 0,45 D. 0,5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ankan = ?CH2 + H2 Anđehit = ?CH2 + H2 + CO Amin = ?CH2 + H2 + ?NH Y = ?CH2 + H2 + ?CO + ?NH Quy đổi E thành CH2 (u mol), H2 (a + 0,12), CO (v mol) và NH (0,42 mol – Tính theo nN2 = 0,21) mE = 14u + 2(a + 0,12) + 28v + 0,42.15 = 31,1 nCO2 = u + v = 1,24 nH2O = u + a + 0,12 + 0,21 = 1,65 —> u = 0,8; v = 0,44; a = 0,52

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP