Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Mg...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch Y chứa Cu(NO­3)2 và AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và rắn Z gồm hai kim loại. Nhận định nào sau đây là sai? A. Cho Z vào dung dịch HCl loãng, dư không thấy khí thoát ra. B. Dung dịch Y chứa tối đa ba loại ion. C. Lượng Mg trong X đã phản ứng hết. D. Dung dịch Y chứa tối thiểu hai muối.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z gồm 2 kim loại —> Cu và Ag —> Y gồm Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, có thể có Cu(NO3)2 dư. A. Đúng B. Sai, tối đa 4 loại ion. C. Đúng D. Đúng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP