Hòa tan hoàn toàn 7 98 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 7,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 7,98 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong dung dịch chứa a mol H2SO4, sau khi kết thúc phản ứng, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, sự phụ thuộc số mol kết tủa và thể tích dung dịch NaOH 1M được biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị của a là A. 0,42. B. 0,44. C. 0,48. D. 0,45.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nMg = u và nAl = v —> 24u + 27v = 7,98 và 2u + 3v = 0,4.2 —> u = 0,13 và v = 0,18 Dung dịch X chứa Mg2+ (0,13), Al3+ (0,18), H+ dư (x) và SO42- Khi nOH- = 1,03 thì n↓ = 0,24 bao gồm Mg(OH)2 (0,13) —> Còn lại là Al(OH)3 (0,11) nOH- = 1,03 = x + 0,18.4 + 0,13.2 – 0,11 —> x = 0,16 Bảo toàn điện tích cho X —> nSO42- = 0,48 —> nH2SO4 = a = 0,48

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP