Đốt cháy hoàn toàn một ancol X no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một ancol X (no, hai chức, mạch hở) thì số mol H2O sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Nếu đun nóng X với CuO (dùng dư) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất hữu cơ Y tạp chức. Nhận định nào sau đây là đúng? A. X có công thức phân tử là C2H6O2. B. X hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức xanh lam. C. X có tên gọi là 2-metylpropan-1,2-điol. D. Trong X chứa 3 nhóm -CH2-.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CnH2n+2O2 + (1,5n – 0,5)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O nO2 = nH2O —> 1,5n – 0,5 = n + 1 —> n = 3 X + CuO —> Y tạp chức nên X có cả OH bậc 1 và 2 —> X là CH2OH-CHOH-CH3 —> X hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP