Sục 6 72 lít khí CO2 đktc vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục 6,72 lít khí CO2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 aM, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X đến khi kết tủa thu được lớn nhất thì đã dùng 120 ml. Giá trị của a là A. 0,45. B. 0,50. C. 0,60. D. 0,65.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = 0,12 NaOH + Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + NaHCO3 + H2O 0,12………….0,12 Bảo toàn C —> nCaCO3 = 0,3 – 0,12.2 = 0,06 Bảo toàn Ca —> nCa(OH)2 = 0,18 —> a = 0,45

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP