Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m1 gam hỗn hợp g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg, Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%. Sau khi các kim loại tan hết có 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO, N2O, N2 bay ra (ở đktc) và dung dịch A. Thêm một lượng vừa đủ O2 vào X, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư có 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (ở đktc). Tỷ khối của Z đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào A để được lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 62,2 gam kết tủa.Gía trị của m1, m2 lần lượt là ? (Biết lượng HNO3 lấy dư 20% so với lượng cần thiết.) A. 23,1 và 913,5 B. 22,8 và 931,5 C. 23,1 và 535,5 D. 22,8 và 535,5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z gồm N2O (0,15) và N2 (0,05) —> nNO = nY – nZ = 0,2 Đặt a, b là số mol Mg và Al —> m↓ = 58a + 78b = 62,2 Bảo toàn electron: 2a + 3b = 0,15.8 + 0,05.10 + 0,2.3 —> a = 0,4 và b = 0,5 —> m1 = 23,1 gam nHNO3 pư = 10nN2O + 12nN2 + 4nNO = 2,9 mol nHNO3 dư = 2,9.20% = 0,58 —> nHNO3 ban đầu = 3,48 —> m2 = 913,5 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP