Hỗn hợp E gồm peptit X C9H16O5N4 peptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm peptit X (C9H16O5N4), peptit Y (C7H13O4N3) và peptit Z (C12H22O5N4). Đun nóng 31,17 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,3725 mol O2, thu được CO2, H2O và 23,85 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là A. 25,0%. B. 33,4%. C. 58,4%. D. 41,7%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mE = 57a + 14b + 18c = 31,17 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,3725 nNa2CO3 = 0,225 —> nN = a = nNaOH = 0,45 —> b = 0,24 và c = 0,12 X là (Gly)3(Ala): x mol Y là (Gly)2(Ala): y mol Z là (Gly)2(Ala)(Val): z mol nE = x + y + z = c = 0,12 nN = 4x + 3y + 4z = a = 0,45 nC = 9x + 7y + 12z = 2a + b —> x = 0,05; b = 0,03; c = 0,04 —> %X = 41,7%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP