Cho hỗn hợp X gồm hai chất Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm ha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm hai chất Y, Z đồng phân có cùng công thức phân tử C4H12O2N2. Cho 19,2 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp T chứa hai muối của hai amino axit hơn kém nhau một nguyên tử C và hỗn hợp khí gồm hai amin có tỉ khối hơi so với H2 bằng 19,875. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ trong T là A. 59,29% B. 34,00% C. 30,03% D. 63,19%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y là NH2-CH2-COONH3-C2H5 (y mol) Z là NH2-C2H4-COONH3-CH3 (z mol) nX = y + z = 0,16 m amin = 45y + 31z = 2.19,875.0,16 —> y = 0,1 và z = 0,06 —> %GlyNa = 59,29%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP