Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, không tham gia phản ứng tráng gương và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy hoàn toàn 15,94 gam X cần dùng 0,805 mol O2, thu được CO2 và 11,34 gam H2O. Mặt khác, 15,94 gam X tác dụng vừa đủ với 215 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn Y gồm hai muối. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn trong Y là A. 10,63% B. 9,48% C. 11,34% D. 11,39%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2O = 0,63 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,69 Bảo toàn O —> nX = 0,2 X đơn chức nhưng nNaOH = 0,215 —> X gồm este của phenol (0,015) và este của ancol (0,185) X gồm CnHxO2 (0,015) và CmHyO2 (0,185) nC = 0,015n + 0,185m = 0,69 —> 3n + 37m = 138 Do n ≥ 7 và m ≥ 2 nên n = 9 và m = 3 là nghiệm duy nhất. nH = 0,015x + 0,185y = 0,63.2 —> 3x + 37y = 252 Do m = 3 nên y chỉ lấy các giá trị 6, 4, 2 —> x = 10, y = 6 là nghiệm duy nhất. —> C9H10O2 và C3H6O2 Do sản phẩm chỉ có 2 muối và este không tráng gương nên cấu tạo của este là: CH3COO-C6H4-CH3 và CH3COOCH3 —> Muối gồm CH3COONa (0,2) và CH3-C6H4-ONa (0,015) —> %CH3-C6H4-ONa = 10,63%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP