Hòa tan hoàn toàn 37 22 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 37...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 37,22 gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước dư, thu được 3,584 lít khí (đktc) H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch H2SO4 dư vào Y, thu được 41,94 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hoàn toàn 0,3 mol khí CO2 vào Y, thu được m gam kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của m là A. 42,36 B. 30,54 C. 44,82 D. 34,48

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nBa2+ = nBaSO4 = 0,18 X gồm Ba (0,18), Al (a), O (b) mX = 0,18.137 + 27a + 16b = 37,22 ne = 0,18.2 + 3a = 2b + 0,16.2 —> a = 0,24; b = 0,38 —> Y chứa Ba2+ (0,18), AlO2- (0,24) —> nOH- = 0,12 Kết tủa gồm BaCO3 (u), Al(OH)3 (0,24). Z chứa chất tan duy nhất là Ba(HCO3)2 (v) nBa2+ = u + v = 0,18 nCO2 = u + 2v = 0,3 —> u = 0,06 và v = 0,12 —> m↓ = 30,54

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP