Cho 29 76 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 29,76 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 29,76 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu vào 400 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y và còn lại m gam rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được 0,05 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 124,52 gam kết tủa. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là A. 5,12 B. 7,04 C. 5,76 D. 7,68

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAgCl = nHCl = 0,8 —> nAg = 0,09 Bảo toàn electron: nFe2+ = nAg + 3nNO = 0,24 nH+ dư = 4nNO = 0,2 —> nH+ phản ứng = 0,6 —> nO = nH2O = 0,3 Y chứa Fe2+ (0,24), H+ dư (0,2), Cl- (0,8) —> nCu2+ = 0,06 —> m = mX – mFe2+ – mCu2+ – mO = 7,68

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP