Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa 4,545 gam KNO3 và a mol H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa 63,325 gam muối trung hòa (không có ion Fe3+) và 3,808 lit (đktc) hỗn hợp khí (trong đó có 0,02 mol H2). Tỉ khối của Z so với metan bằng 38/17. Thêm dung dịch KOH 1M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Giá trị của m là A. 34,6. B. 28,4 C. 27,2. D. 32,8.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nKNO3 = 0,045; nKOH = 0,865 Y + KOH —> Dung dịch chứa SO42- (a) và K+ (0,045 + 0,865) —> a = 0,455 Muối trong Y gồm Mg2+, Fe2+ (Tổng u gam), NH4+ (v mol), K+ (0,045) và SO42- (0,455) m muối = u + 18v + 0,045.39 + 0,455.96 = 63,325 nOH- trong ↓ = 0,865 – v —> m↓ = u + 17(0,865 – v) = 31,72 —> u = 17,44 và v = 0,025 Bảo toàn H —> nH2O = 0,385 Bảo toàn khối lượng —> mX = 27,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP