Cho 0 15 mol hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,15 mol hợp chấ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,15 mol hợp chất hữu cơ X (thành phần C, H, O) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH 8%, làm bay hơi dung dịch sau khi kết thúc phản ứng thu được 230,4 gam hơi nước và 41,7 gam hỗn hợp rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,575 mol O2 thu được CO2, 212,4 gam H2O và 23,85 gam Na2CO3. Tổng số nguyên tử trong chất X là A. 20 B. 26 C. 24 D. 22

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,225 —> nNaOH = 0,45 —> mH2O trong dung dịch NaOH = 207 —> nH2O sản phẩm = (230,4 – 207)/18 = 1,3 (Kiểm tra lại số liệu, số này lớn quá)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP