Nhỏ từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3 thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)2 như đồ thị: Tổng giá trị (x + y) bằng A. 162,3. B. 163,2. C. 132,6. D. 136,2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đoạn 1: Tạo ra cả 2 kết tủa 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 —> 3BaSO4 + 2Al(OH)3 0,3………………0,1………………0,3…………0,2 Khi Al(OH)3 bị hòa tan hết thì chỉ còn lại BaSO4. —> mBaSO4 = x = 0,3.233 = 69,9 Đặt nAlCl3 = a Để tạo ra và hòa tan hết kết Al(OH)3 tủa cần 0,6 mol Ba(OH)2: nOH- = 4(0,1.2 + a) = 1,2 —> a = 0,1 —> nAl(OH)3 max = 0,2 + a = 0,3 —> y = mBaSO4 + mAl(OH)3 max = 93,3 —> x + y = 163,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP