Khi đun nóng 25 8 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi đun nóng 25,8 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp ancol etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp đó thu được 23,4 gam H2O. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 60% B. 90% C. 75% D. 80%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol C2H5OH và CH3COOH —> 46a + 60b = 25,8 và nH2O = 3a + 2b = 1,3 —> a = 0,3 và b = 0,2 nCH3COOC2H5 = 0,16 —> H = 0,16/0,2 = 80%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP