Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điên phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của các khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau: Giá trị của t là A. 10615. B. 9650. C. 11580. D. 8202,5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong 1930 giây: nCu = nCl2 = a —> m giảm = 64a + 71a = 2,7 —> a = 0,02 —> m = 64a = 1,28 ne trong 1930s = 2nCu = 0,04 (1) Trong 7720 giây: nCu = 4a = 0,08; nCl2 = u và nO2 = v m giảm = 0,08.64 + 71u + 32v = 9,15 Bảo toàn electron —> 0,08.2 = 2u + 4v —> u = 0,05 và v = 0,015 Trong t giây: nCu = 5a = 0,1; nH2 = x; nCl2 = 0,05 và nO2 = y m giảm = 0,1.64 + 2x + 0,05.71 + 32y = 11,11 Bảo toàn electron —> 0,1.2 + 2x = 0,05.2 + 4y —> x = 0,02; y = 0,035 —> ne trong t giây = 0,1.2 + 2x = 0,24 (2) (1)(2) —> 1930.0,24 = 0,04t —> t = 11580s

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP