Cho một đipeptit Y có công thức phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một đipeptit Y c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc α-aminoaxit) mạch hở là : A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các đồng phân của Y (5 đồng phân): NH2-CH2-CONH-CH(C2H5)-COOH (x2) NH2-CH2-CONH-C(CH3)2-COOH (x2) NH2-CH(CH3)-CONH-CH(CH3)-COOH (x2: Đảo ngược amino axit đầu bazo và đuôi axit)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP