Cho 13 35 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 13,35 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy có VCO2/VH2O bằng A. 5/8 B. 8/13 C. 11/17 D. 26/41

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = nHCl = (m muối – mX)/36,5 = 0,25 —> MX = 53,4 X có dạng CnH2n+3N —> n = 2,6 —> VCO2/VH2O = n/(n + 1,5) = 26/41

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP