Cho m gam axit aminoaxetic tác dụng vừa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam axit amino...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam axit aminoaxetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Để phản ứng hoàn toàn với các chất tan trong X cần 160 gam dung dịch NaOH 10%. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là: A. 19,4 gam B. 11,7 gam C. 31,1 gam D. 26,7 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nGly = nHCl = 0,2; nNaOH = 0,4 Chất rắn khan gồm GlyNa (0,2) và NaCl (0,2) —> m rắn = 31,1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP